Miljø og Trafik

Det er en konservativ mærkesag at bevare naturværdier og beskytte grundvandsressourcerne.

De Konservative vil arbejde for

 • at affald sorteres så tæt på kilden som muligt
 • at totalaffaldsordningen skal bevares både ved den enkelte beboer og boligselskab. Samt at grundejerforeninger/boligselskaber inddrages for medindflydelse
 • at fortsat trakfikplanlægning skal sænke hastigheden og modvirke uvedkommende og gennemgående trafik på de lokale veje i boligområder, men tillade den lokale trafik.
 • at sikre skolevejen for vore børn  
 • at de kommunale veje, fortove og vejbelysning vedvarende vedligeholdes
 • at gøre det ydre rum pænere, gennem udarbejdelse af planer generelt for kommunen, men også for nærområderne for bevarelse af lokal karakter
 • at sikre grundvand af høj kvalitet
 • at renovering af vand- og kloakledninger prioriteres højt
 • at genbrugsstation fungerer optimalt
 • at fremme bæredygtige planer for kommunens grønne områder
 • at kommende planlagt udbygning af motorvejsnettet ikke øger den lokale trafikgennemkørsel

Det er en konservativ mærkesag at bevare naturværdier og beskytte grundvandsressourcerne. Vi vil  også arbejde for at sikre en bæredygtig miljømæssig udvikling lokalt, og dermed være med til at bevare Rødovre kommune som en attraktiv kommune. Vi har ansvaret for at videregive et miljø til de næste generationer i en tilstand, hvori vi selv gerne ville modtage det.