Økonomi

De Konservative vil sætte fokus på kommunens omkostningsside for derved at minimere udgifterne og løbende effektivisere ...

De Konservative vil arbejde for

  • at kommunens budget skal overholdes
  • at der er balance mellem indtægter og udgifter
  • at kommuneskatten skal nedsættes
  • at grundskyldspromillen skal nedsættes 
  • at brugerbetaling løbende overvejes – idet kommunen leverer varen, og borgerne betaler individuelt efter forbrug i stedet for over skattebilletten              
  • at udbyde opgaver indenfor udvalgte områder, fx rengøring og snerydning, ud fra en vurdering af, hvem der er bedst / billigst til opgaverne

De Konservative vil sætte fokus på kommunens omkostningsside for derved at minimere udgifterne  og løbende effektivisere på de områder, hvor det er muligt. Alt sammen med det formål af få mest mulig service ud af hver enkelt skattekrone, som borgerne lægger. 

De Konservative vil også prioritere de langsigtede investeringer, så borgerne kender til kommunens fremtidsplaner.