Folkeskolen

Folkeskolen må betragtes som den absolut vigtigste del af vores uddannelsessystem. Derfor står en stadig forbedring af folkeskolen højt på den kommunale konservative dagsorden.

De Konservative vil arbejde for

 •  at undervisningen i kommunens skoler bygger på dansk kultur og danske normer
 • at give børn og unge størst mulig viden og færdigheder, som grundlag for deres videre udvikling
 • at skolen udvikler børnene til frie og selvstændige tænkende mennesker, der er fortrolig med vores kultur og samfundets grundlæggende værdier
 • at forbedre skole/hjem-samarbejdet herunder børns læring 
 • at skoleelevers undervisningsmiljø, herunder det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø, elevernes trivsel og sundhed sættes på dagsordenen
 • at IT anvendes aktivt i undervisningen og løbende tilpasses udviklingen 
 • at antallet af IT arbejdspladser øges
 • at lærernes efteruddannelse styrkes
 • en tryg skolestart ved at forbedre overgangen fra institution til skole 
 • at børn som har et handicap skal modtage den nødvendige specialundervisning
 • at de fysiske rammer er i orden
 • at undervisningsmateriale og bøger er tilstede for den enkelte elev

Folkeskolen må betragtes som den absolut vigtigste del af vores uddannelsessystem. Derfor står en stadig forbedring af folkeskolen højt på den kommunale konservative dagsorden. Vi ønsker en folkeskole, der lever op til de bedste internationale standarder, hvor også undervisningsmaterialer, bygninger,  IT-faciliteter og indlæringsmetoder skal være tidssvarende.
Folkeskolen skal give eleverne viden og karakterer. Det skal ske gennem et bredt kendskab til dansk og klassisk kultur, samfundsstruktur, historie, religion, naturvidenskab og sprog. 

Hensyntagen og udfordring til den enkelte elev og dennes færdigheder er ledetråden for De Konservative på folkeskoleområdet.