Kommunalpolitisk program

De Konservatives idegrundlag bygger på troen på frihed og ansvar. Vi har tillid til det enkelte menneske. Vi ønsker, at det enkelte menneske skal have frihed til at forme sin egen tilværelse og til at skabe sin egen lykke. Men for os er  frihed og ansvar to sider af samme sag. Ansvar for at forvalte sin egen frihed uden at krænke andres ret til samme frihed. Ansvar for fællesskabet hvor vi hver især respekterer hinandens egenart og ret til forskellighed.

Ansvaret er også knyttet til de fællesskaber, vi er en del af. Det gælder ansvaret for at udvise medmenneskelighed og socialt ansvar over for dem, der ikke kan klare sig selv, eller dem, hvis frihed er krænket eller truet. Det gælder ansvaret for at værne om de værdier, der knytter os sammen – vores land, vores kongehus, kristendommen, vores sprog, vores demokratiske styreform og grundlovssikrede rettigheder og vores fælles historie. Vi vedkender  os samtidig ansvaret for at videregive et samfund i velstand og i en ordentlig økonomisk tilstand til kommende generationer. Og vi føler ikke mindst ansvaret for at værne om naturen, som vi selv skal leve i og videregive til vores efterkommere. 

De Konservative vil være at finde på borgerens side når det gælder den enkeltes ret til frit at kunne skabe sin egen tilværelse.

Læs også om vores øvirge politiske program her

Vores lokale mærkesager