Børn – Daginstitutioner

De Konservative vil sikre at ansvaret for børnenes opvækst og opdragelse forbliver hos forældrene, idet De Konservative mener at familien er en naturlig grundpille i samfundet.

De Konservative vil arbejde for at sikre pasningsmuligheder for alle børn, hvor forældre har afholdt fuld barselsorlov efter barnets fødsel. Samt at daginstitutionernes takster reguleres i takt med prisudviklingen og forbedre det brede udbud af dagpleje, vuggestue, børnehave, og fritidstilbud.

Ansvaret for omsorg og pasning af vores børn er også en del af det politiske ansvar, men det er ikke kommunes opgave at overtage familiens rolle, ligesom det ikke tilkommer nogen at diktere et bestemt familiemønster. De Konservative vil sikre at ansvaret for børnenes opvækst og opdragelse forbliver hos forældrene, idet De Konservative mener at familien er en naturlig grundpille i samfundet. 

Indtil De Konservative har fået fjernet ventelister for at kunne få sit barn passet, vil De Konservative arbejde for at børn af forældre som har et arbejde kommer før børn af forældre der er arbejdsløse på ventelisten. Dette skal forhindre at forældre i arbejde bliver tvunget til at opsige deres arbejde, fordi de ikke kan få deres børn passet. Dog skal arbejdsløse der får tilbudt et nyt job sidestilles med forældre der har arbejde, så de ikke skal sige nej til et arbejde som følge af mangel på daginstitutionsplads.